عنوان : جوک فارسی

توضیحات :

تنها کانال رسمی انجمن جوک فارسی. انجمن جوک فارسی، اولین انجمن طنز ایران است که در سال هزار و دویست و هشتاد و پنج خورشیدی توسط ایرج میرزا تاسیس گردید.در جوک فارسی،ما خبرها رو قلقلک میدیم.🙈😂

تعداد اعضا :

60636

لینک کانال : jokefarsi@