عنوان : موسسه مطالعات راهبردی قم

توضیحات :

اولین و تنها موسسه ای که ماموریت آن طراحی سیستم های دینی می باشد. وبسایت : http://isinqom.ir ایمیل : isinqom@gmail.com

تعداد اعضا :

82

لینک کانال : isinqom@