عنوان : کافه فناوری

توضیحات :

در این کانال نوشتارهای دکتر محسن طاهری؛ دانش آموخته دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه را می خوانید. داستان کانال (http://goo.gl/Z78Nht)

تعداد اعضا :

586

لینک کانال : IRFuturist@