عنوان : پیلاتس ایرانیان-Pilates

توضیحات :

کانال پیلاتس زیر نظر استاد بهاره عطری بنیانگذار ورزش پیلاتس در ایران @bahareh_atri ادمینهای کانال پیلاتس ایرانیان مرتضی شفیعی شکوه میر افضل فرانک نوری سپیده جواشی مریم گل پذیر فیروزه جعفرلی

تعداد اعضا :

88958

لینک کانال : iranpilates@