عنوان : ایده باران

توضیحات :

گروهی برای ارائه ایده و همکاری در اجرای ایده ها تماس با ما: @ahmadi_saeed

تعداد اعضا :

2039

لینک کانال : ideabaran@