عنوان : نوآوری های برق، ict،مخابرات

توضیحات :

گروه تخصصی مهندسان و دانشجویان برق ،ict، مخابرات

تعداد اعضا :

17

لینک کانال : ict_ict@