عنوان : كانال ايمني ، بهداشت و محيط زيست (HSE)

توضیحات :

بحث و گفتگوي ايمني (ايمني در ساختمان ، تونل ، سد و تمامي مشاغل) تاسيس هفتم مهرماه سال نود و چهار روز آتش نشاني و ايمني ارتباط با مديركانال https://telegram.me/hse_110

تعداد اعضا :

672

لینک کانال : hse110@