عنوان : ☆☆☆☆هنر کده نیکی☆قانع

توضیحات :

دربار دوزی ، اشراف دوزی ، نقاشی مینیاتور روی لباس ومدرن ترین دیزاین مانتو.(سفارش وآموزش.) جهت سفارش وثبت نام. @fourdelta

تعداد اعضا :

747

لینک کانال : honarkadeniki@