عنوان : هیأت امروز

توضیحات :

تحریریه بچه‌های هیأت ▫️ اطلاع‌رسانی فعالیتهای مجموعه‌های خودجوش فرهنگی استان قزوین

تعداد اعضا :

22

لینک کانال : HeyatEmrooz@