عنوان : حوزه علمیه حقانی-قم

توضیحات :

اطلاع رسانی اخبار و برنامه های "حوزه علمیه حقانی" مدير: @HaghaniQom_admin www.haghani.hawzahqom.ir

تعداد اعضا :

196

لینک کانال : haghani_qom@