عنوان : حدیث شیعه

توضیحات :

هر روز=یک حدیث پیامبراکرم(ص):با یکدیگر ملاقات کنید و به گفتگوی حدیث بپردازید ، زیرا حدیث دلها را صیقل میدهد . دلها زنگار میگیرد ، مانند شمشیر و صیقل آن حدیث است. اصول کافی جلد 1 صفحه 50 حدیث 8

تعداد اعضا :

37

لینک کانال : hadith_shia@