عنوان : سخن ناب

توضیحات :

گلچین جملات تاثیرگذار فلسفی، روانشناختی @AliSenpai

تعداد اعضا :

93

لینک کانال : GreatestQuotes@