عنوان : 💧 کانال رسمی قطره

توضیحات :

🔷محور فعالیت های کانال اخلاقی قطره 💠 عکس نوشته های اختصاصی ✔ 💠 پیام های زیبا 💠 اشعارمنتخب 💠 و.... 💠 بدون تبلیغات 💠 ❌کپی عکس نوشته ها شرعا غیرمجاز است عکس نوشته ها را forward کنید با تشکر @GhatrehAdmin

تعداد اعضا :

199

لینک کانال : ghatreh@