عنوان : کانال آموزشی تاسیسات مکانیکی

توضیحات :

🆔 admin: @hossein_tj 💐 🇮🇷 www.gacco.ir

تعداد اعضا :

2999

لینک کانال : gacco@