عنوان : کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم

توضیحات :

کانال رسمی اخبار و اطلاعات کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم 27 و 28 مرداد 1395 www.foodconf.ir

تعداد اعضا :

37

لینک کانال : foodconf@