عنوان : فلت موشن

توضیحات :

این کانال جهت معرفی و نمایش آثار موشن گرافیک و همچنین اهمیت استفاده از تبلیغات ویدیویی راه اندازه شد.

تعداد اعضا :

42

لینک کانال : flatmotion@