عنوان : فور جوک

توضیحات :

فور جوک کانالی شاد و مفرح جوک های 18+ و قومیتی نداریم ارتباط با ادمین: @Lagatgram

تعداد اعضا :

105

لینک کانال : fjoke@