عنوان : Fatemeh Azadi

توضیحات :

ما،دیگر فقط من و تو نیستیم؛ تازگی ها او هم،به جمعمان اضافه شده؛ «تنهایی»ام را میگویم... "فاطمه آزادی"

تعداد اعضا :

71

لینک کانال : fatemehazadi@