عنوان : استخدام

توضیحات :

اخبار و اطلاعیه های استخدامی های کشوری در صنعت برق در این کانال اطلاع رسانی می شود تماس با barghnews1@gmail.com

تعداد اعضا :

3046

لینک کانال : estekhdam@