عنوان : کانال رسمی استخر کارت هوشمند

توضیحات :

مبتکر کارت تخفیف هوشمند استخر در ایران 20 تا 70 %تخفیف استخرهای برتر تهران Www.estakhrcart.com

تعداد اعضا :

542

لینک کانال : estakhrcartt@