عنوان : اصلاحات نیوز ✌

توضیحات :

✅ اخبار موثق اصلاحات ✅ اصلاح‌طلبی باور به امکان تغییر ساختارهای سیاسی و نظام اقتصادی بنیادی یک جامعه از طریق تغییر تدریجی از درون نهادهای موجود است. روابط عمومی @EslahatnewsChannel پوشش زنده همایشها توسط تیم اصلاحات نیوز تماس بگیرید @aliiiiiii66

تعداد اعضا :

137772

لینک کانال : eslahatnews@