عنوان : کانال آموزش ویژه مکالمه

توضیحات :

💎آموزش مکالمه زبان در زندگی روزمره 🔸آموزش مکالمه از پایه با بیان ساده 🔸مکالمه نمونه با جزوه صوتی استاد 🔸اصطلاحات موضوعی در مکالمه 🔸الگوهای کاربردی مکالمه ای 🔹ارتباط با استاد قاسمی گل افشانی: @MQasemiGoulafshani 🔹ارتباط با مدیر برنامه: @SirKoosha

تعداد اعضا :

44483

لینک کانال : English_for_Social_Needs@