عنوان : کانال تخصصی مهندسی مکانیک‌

توضیحات :

سلام این کانال جهت اطلاع رسانی مطالب مهندسی مکانیک تاسیس شده است آدرس سایت تخصصی مهندسی مکانیک WWW.Engineer-Mohamad.ir Admin: @shakibaeinasab

تعداد اعضا :

6722

لینک کانال : engineermohamad@