عنوان : مرجع مهندسان تاسیسات و مکانیک

توضیحات :

این کانال یک شبکه اطلاع رسانی علمی ,فنی واموزشی ویژه تمامی مهندسان و صنعتگران میباشد) ادمین @behrooz1313

تعداد اعضا :

16000

لینک کانال : engineer_tasisat@