عنوان : EADV گروه اطلاع رسانی

توضیحات :

معرفی رویدادها، کنفرانس ها و فعالیت های علمی، پژوهشی، آموزشی و تخصصی Channel: Telegram.me/eadv_events Email: Eadv.events@gmail.com Site: www.eadv.ir ارتباط با ادمین: @eadv_admin @eadv_events

تعداد اعضا :

1137

لینک کانال : eadv_events@