عنوان : 🍉بانک دبیرستان 📚

توضیحات :

سوال و جزوهﻯ درسی دورهﻯ دبیرستان ( متوسطه دوم ) تارنما:www.Dizykoh.rozblog.com 💯به جمع ما بپیوندید👇👇👇 🎓 بانک دبیرستان 🎓 🆔 https://telegram.me/joinchat/Bv0CpDyxf8B6euWI4Ij0RQ

تعداد اعضا :

993

لینک کانال : dizikoh@