عنوان : 🏆 دلاوران قائم عج 🏆

توضیحات :

🏆رزمی،فرهنگی،ورزشی🏆 🔷ارائه برنامه غذایی_ورزشی 🔷مشاورخانواده زیر نظراساتید و کارشناسان بین المللی🌎 @Nima33_k1 @Skodz

تعداد اعضا :

313

لینک کانال : Delavaranghaem@