عنوان : تحلیل رفتار متقابل

توضیحات :

روان شناسی تحليلی بر پايه ي كودك والد بالغ Transactional Analysis 🍃براي مسافران مسير خودشناسي اينجا چراغي روشن است..! خوش آمدید🌹 بیان نظر، پیشنهاد، انتقادات و ارتباط با ما: @DearTA_Admin

تعداد اعضا :

32045

لینک کانال : DearTA@