عنوان : DataBanks.ir آموزش منابع علمی پژوهشی

توضیحات :

آموزش منابع، سایت ها و ابزارهای علمی پژوهشی سایت: DataBanks.ir ادمین: امیر رمضانی (کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی) راه های ارتباطی: Telegram ID: @AmirRamezaniii Email: amir.ramezani.69@gmail.com

تعداد اعضا :

3560

لینک کانال : DataBanks_IR@