عنوان : کانال کندو💯

توضیحات :

کانال کندو کاملا اخلاقی عاری از هر گونه عکس و جوکهای غیر اخلاقی هدف از تشکیل کانال نشوندن یک لحظه لبخند بر لبان شما عزیزان است

تعداد اعضا :

5527

لینک کانال : candochannel@