عنوان : bpmcbok

توضیحات :

کانال تخصصی چارچوب مدیریت فرآیندهای سازمان برگرفته از انجمن متخصصین مدیریت فرآیند آمریکا ABPMP ادمین @najedy_b http://bpmcbok.persianblog.ir

تعداد اعضا :

640

لینک کانال : bpmcbok@