عنوان : Blue txt.

توضیحات :

مطمئنم گفته بودی : با توام تا روزِ مرگ .. من فقط شک می کنم گاهی، مبادا مُرده ام ..! 💙MB💙

تعداد اعضا :

167

لینک کانال : BlueTxt@