عنوان : کانال برگزیده ها 💯

توضیحات :

کانال برگزیده ها مجله ای مناسب برای تمام اقشار و اقوام جامعه در تمام سنین @Bargozideha

تعداد اعضا :

4256

لینک کانال : Bargozideha@