عنوان : دلنوشته های یک معلم موفقیت(بابک بهمن خواه)

توضیحات :

من خردمند بودن را به خوب بودن ترجیح میدهم🌷 بابک بهمن خواه مربی وسخنران انگیزشی سال95 عضوباشگاه مثبت اندیشان شوید! هرروز حال من از هرجهت بهتر و بهتر میشود😃

تعداد اعضا :

17914

لینک کانال : babakbahmankhahmosbat@