عنوان : آذرنامه؛صدای دانشجو✌

توضیحات :

﷽ ﺍَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻋَﺠِّﻞ ﻟِﻮَﻟﯿِّﮏَ ﺍﻟﻔَﺮَﺝ... ارتباط @AzarnameAdmin ⏰در کوتاه ترین زمان به روزترین باشید .

تعداد اعضا :

1094

لینک کانال : Azarnameir@