عنوان : شهید آوینی

توضیحات :

کانال انتشار سخنان بزرگ اندیشمند انقلابی، سید شهیدان اهل قلم، شهید مرتضی آوینی ارتباط با ادمین: @ad_aviny

تعداد اعضا :

16950

لینک کانال : aviny_com@