عنوان : كانون نشر احكام

توضیحات :

آموزش احکام مطابق با فتاوای رهبری با توضیحات تصویری، جدول و اینفوگرافیک انتقاد و پیشنهاد و درخواست کتاب @joopari 9179121968

تعداد اعضا :

3414

لینک کانال : atlasshia@