عنوان : آسمان پرس 🅰🅿️

توضیحات :

رسانه خبری تحلیلی (اجتماعی،ورزشی،سیاسی و فرهنگی) Http://www.asemanpress.ir

تعداد اعضا :

1211

لینک کانال : asemanpress@