عنوان : علوم غریبه و داروخانه معنوی

توضیحات :

درمان با قرآن,بخت گشایی،کارگشایی،افزایش رزق و روزی،باطل سحر،خواص اسمای الهی،طالع بینی و .....

تعداد اعضا :

2212

لینک کانال : asefbarkhia@