عنوان : مبارزه با هوای نفس

توضیحات :

💠کانال تخصصی مبارزه با هوای نفس💠 📖آیه قرآن: جمعه 📚حدیث: شنبه 💡راهکار:1شنبه 💭داستان: 2شنبه 📝ذکر: 3شنبه 📋تعاریف: 4شنبه 📒شعر و پند عارفانه: هر روز 🎤صوت کوتاه: هر روز @antihava_admin :ادمین @antihava_quran :بانک آیات @antihava_hadis :بانک احادیث

تعداد اعضا :

6830

لینک کانال : antihava@