عنوان : رصد راهبردی الفبا...

توضیحات :

کانال الفبا به رصد رسانه ها و انتشار اخبار کمتر دیده شده می پردازد.. ارتباط با ادمین : @hajahmadkazemi

تعداد اعضا :

419

لینک کانال : allefba_ir@