عنوان : Alefcom.ir

توضیحات :

کانال آموزشی الفکام ، مدرسه ی کامپیوتر مطالب انحصاری سایت ما (alefcom.ir) را در این کانال مشاهده فرمایید. @alefcom

تعداد اعضا :

89

لینک کانال : alefcom@