عنوان : کانال خبر فوری

توضیحات :

خبر فوری و مهم از۶۰منبع معتبر جهانی . پیشنهادات وانتقادات👇 @Ertebat_ba_ma . . . . . . .ارایه تبلیغ 👇 @Newsadmin . .

تعداد اعضا :

712299

لینک کانال : akhbarefori@