عنوان : کانال اخبار اول

توضیحات :

با مدیر گروه در ارتباط باشید @Modirkhabaaraval1

تعداد اعضا :

496

لینک کانال : akhbaaraval@