عنوان : 🌿 احکام 🌿

توضیحات :

📌به علت حجم بسیار بالای سؤالات با چاشنی صبوری از کارشناس مربوط به مرجع خود پیگیر جوابتان باشید. 🆔 کارشناسان مقام معظم رهبری @forooghi110 آیت الله مکارم شیرازی @smrm110 آیت الله سیستانی @sabzevari65 سایر مراجع @MahdiA110 ♻تبادل و تبلیغ @Ahkam_tabadol

تعداد اعضا :

74523

لینک کانال : Ahkam110110@