عنوان : خدمات صنعتی چهار دلتا|SERVICE4DELTA

توضیحات :

ساخت وتولید قطعات صنعتی◇ نظامی◇پتروشیمی ◇ نساجی و..

تعداد اعضا :

1268

لینک کانال : A_SERVICE4DELTA@