عنوان : 🌿 قرآن و عترت 🌿

توضیحات :

دنیا و آخرتمان را بسازیم. با قرآن و عترت موضوعات: روایت اعتقادات پاسخ به شبهات کلیپ صوتی و تصویری Admin : @Yaali110_110

تعداد اعضا :

7194

لینک کانال : Qoran_Etrat@