عنوان : 🌟 مهارت های کسب و کار 🌟

توضیحات :

مطالبهای : 🎯مدیریتی 🎯بازاریابی،فروش،تبلیغات 🎯فنون مذاکره 🎯زبان بدن 🎯رفتار با مشتری 🎯قیمت ارز،طلا،خودرو 🎯معرفی کتاب 🎯موزیک www.neginetaban.com telegram.me/neginetaban

تعداد اعضا :

270

لینک کانال : negintaban@