عنوان : کانال خبرگزاری فارس

توضیحات :

🔸خبرنامه خبرگزاری فارس🔸 🔎 سوژه، انتقاد و پیشنهادها: 🆔 @Farsnews ♻️ تبادل: 🆔 @TFarsna

تعداد اعضا :

156662

لینک کانال : farsna@