عنوان : نقل قول هایی از خدا

توضیحات :

هرروز یک عبارت از قرآن، برای زندگی.

تعداد اعضا :

879

لینک کانال : quotingGod@